Dronninglund Idrætshal

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

afholdes i Dronninglund Idrætshals mødelokale 4

tirsdag den 25. august 2020 kl. 18.45

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning.
  3. Behandling af indkomne forslag (herunder xx vedtægtsændringer).
  4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
  5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen – herunder suppleanter:

–         bestyrelsesmedlemmer på valg (2 år): Christen Bager, Ingolf Pedersen, Lars Møller Nielsen og Annette Mortensen (ønsker ikke genvalg).

–         suppleanter på valg (1 år): Karen Axen og Jan Nielsen.

  1. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet til formanden senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

På bestyrelsens vegne

Christen H. Bager
formand

Tidspunkt:
Tirsdag den 25. august kl 18:45

Sted:
Mødelokale 4