Generalforsamling 2019!

Dronninglund-Hallerne

 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

afholdes i Dronninglund-Hallernes mødelokale 4

onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.30


DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning.
  3. Behandling af indkomne forslag.
  4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
  5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen (Jan Snerle, Niels Hedemark og Søren Rosendal er på valg og modtager alle genvalg) – herunder suppleanter.
  7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet til formanden senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

 

På bestyrelsens vegne
Christen H. Bager
formand
cb@dronninglundhallen.dk