Generalforsamling

onsdag den 15. marts kl. 18:45
Se nærmere nedenfor

Ordinær Generalforsamling i Dronninglund-Hallerne
onsdag den 15. marts 2023 kl. 18:45 i cafeteriet

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning.
  3. Behandling af indkomne forslag.
    Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14. dage før generalforsamlingen.
  4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
  5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen – herunder suppleanter.
  7. Eventuelt

Dronninglund-Hallerne

Niels Hedemark
Formand

Det sker i hallerne i dag