Generalforsamling onsdag den 8. september kl. 18:45 i Mødelokale 4

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
 3. Behandling af indkomne forslag
 4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen – herunder suppleanter
  – bestyrelsesmedlemmer på valg (2 år) Niels Hedemark, Jan Snerle og Preben Nielsen (alle modtager genvalg)
  – suppleanter på valg (1 år) Jan C. Nielsen og Anders Røge
 7. Eventuelt

Hallerne – Motionscentret

Tirsdag, den 1. september 2021.
 
 • Der er åbent for ALLE til både individuel og holdbaseret træning/motion:

Mandag-fredag: Kl. 04-21.30.
Lørdag-søndag: kl. 04-20.

 

Med sportslig hilsen
Christen Bager, formand
Motionscentret &
Dronninglund-Hallerne
 

Det sker i hallerne i dag